Brainstormen

Nieuwe ideeën: te pas en te onpas

Vooral als ik lekker aan het mijmeren of met iemand aan het kletsen ben, kunnen er ideeën voor liedjes opduiken. Begint soms met een zinnetje, Soms met een groove. Soms met een melodietje. Maar ook heel vaak gewoon met Een Geschikt Onderwerp. Geschikt als in: mooi, goed, belangrijk, aansprekend, emotioneel. Het moet míj in ieder geval wat doen, het moet me bezig houden. Da’s logisch.

Als ik geen tijd heb om op dat moment aan de slag te gaan met Het Geschikte Onderwerp, noteer ik het snel in mijn notitie app op m’n telefoon, ik zing iets in, pak m’n songwritingblock erbij of ik klieder snel wat op een envelop of een bonnetje. Dat laatste is trouwens wel gevaarlijk want zo’n stukje envelop is te vaak in de papierbak terecht gekomen…

Lekker brainstormen

Zodra ik tijd kan nemen om ermee aan de slag te gaan pak ik m’n groene songwritingblock. En dan ga ik Brainstormen. Mijn brein bestormen. En m’n hart. Ik vind dat echt héérlijk om te doen! Mijn hoofd leegmaken; een breindump op papier. Mezelf vragen stellen. Flarden van gedachten noteren. Alles kriskras door elkaar. Geen logische volgorde. Gewoon neerkalken wat er in me opkomt. In dat stadium gaat het niet om ‘bruikbaar’ of niet. Het gaat niet om ‘goed’ of ‘niet goed’. Steeds meer leer ik om dat waardeoordeel achterwege te laten. Dat werkt namelijk op dit punt van het proces averechts. Geen oordeel. Daarom is het zo fijn, denk ik?

Sowieso vindt ons brein het fijn als je iets noteert; als je een plan vastlegt of lijstjes maakt. Het schijnt algemeen bekend te zijn dat vrouwen het heerlijk vinden om lijstjes te maken. Dat geeft direct een goed gevoel, is uit onderzoek gebleken. Of we er nu wel of niet iets mee gaan doen.

Dichten over dichtbij

Ik zit nu lekker in de tuin, de vogels fluiten, de zon is heerlijk warm en ik ben aan het mijmeren over (Een Geschikt Onderwerp) Close. Dichtbij. Daar valt zoveel over te brainen! Dichtbij jezelf komen (heerlijk om dat pad te bewandelen). Dichterbij je geliefde komen. Iemand anders dichterbij jou laten komen. Dichtbij waar je wilt komen, je purpose, je kern. Dichterbij het resultaat van je zoektocht komen. Zo dichtbij dat je het kunt voelen, ruiken, ervaren.

Dichterbij een concrete tekst met mooie cadans, rijm en zeggingskracht komen.

Maar dát hou ik even voor later, voor verderop in het proces. Dan moet ik aan de knutsel. Nu lekker aan de braindump!

Over de schrijver
Reactie plaatsen